Hoa Kỳ

NEWYORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C – LOS ANGELES – UNIVERSAL STUDIO

Hoa Kỳ KH: Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Mỹ là nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm có 50 tiểu bang và một quận liên bang. Thủ đô là Washington DC nằm giữa Bắc Mỹ. Mỹ quốc giáp Thái Bình Dương ở phía tây, Đại Tây Dương ở phía đông, Canada ở phía …

56,500,000 đ

Đặt tour