/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code")); 

Hà Nội

GOLDEN RICE HOTEL

Đang cập nhật
36 Hang Trong Street, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giá từ

Đang cập nhật

VNĐ/đêm

Xem phòng

GOLDEN LEGEND DIAMOND HOTEL

Đang cập nhật
18 Chan Cam, Hoan Kiem, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giá từ

Đang cập nhật

VNĐ/đêm

Xem phòng

GOLDEN ART HOTEL

Đang cập nhật
6A Hang But, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giá từ

Đang cập nhật

VNĐ/đêm

Xem phòng

SPLENDORA HOTEL

Đang cập nhật
62 Ngo Huyen, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giá từ

Đang cập nhật

VNĐ/đêm

Xem phòng

Hanoi Glance Hotel

Đang cập nhật
48 Bat Su, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giá từ

Đang cập nhật

VNĐ/đêm

Xem phòng